เตาเผาถ่านไร้ควัน-ลดโลกร้อน

เตาเผาถ่านไร้ควัน-ลดโลกร้อน

เตาควบคุมอุณหภูมิแบบใยแก้ว เคลื่อนย้ายง่าย-ช่วยลดโลกร้อน : โดย...วศิณัฏฐ์ เครื่องฉาย

 

                          การอบวัสดุทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเตาอบที่ทำจากใยแก้วเพื่อนำชีวมวลเหล่านี้มาใช้ในรูปแท่งเชื้อเพลิงให้พลังงานความร้อนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพจนเข้าไปสู่ขบวนการผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียว เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือที่มีคุณภาพและเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ อาจารย์สุรพล ภูมิพระบุ จากคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีแนวคิดออกแบบสร้างและพัฒนา "เตาควบคุมอุณหภูมิแบบใยแก้ว" สำหรับการแปรรูปของเสียจากการเกษตร เพื่อการผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียว

                          อาจารย์สุรพล เล่าว่า จากปัญหาที่พบในกลุ่มเกษตรกรที่ต้องมาแก้ปัญหาการกำจัดกิ่งไม้ที่เหลือจากการเกษตรและการตัดแต่งสวนเมื่อมีปริมาณมากขึ้นจึงกลายเป็นขยะที่เหลือจากการเกษตร ส่วนมากเกษตรกรนิยมการเผาทิ้งเพื่อทำให้พื้นที่ว่างลง การที่ไม่มีการจัดการ ปัญหาเรื่องขยะที่เหลือจากการเกษตรให้เป็นระบบนำมาซึ่งปัญหาที่ทำให้โลกร้อนขึ้น

                          "ประเทศไทยมีพื้นที่ในการเกษตรในการผลิตพืชสวน พืชไร่ พื้นที่ทำนา และป่า เป็นจำนวนมาก เกษตรกรในหลายจังหวัดจึงหันมาทำการเผาถ่านเพื่อใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน ซึ่งมีปัจจัยมาจากราคาเชื้อเพลิงที่แพงขึ้นและถ่านที่มีราคาแพงขึ้น"

                          เจ้าของผลงานเด่นระบุอีกว่า การสร้างเตาเพื่อผลิตถ่านจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ในการเกษตร ที่นิยมมากจะเป็นเตาที่ทำจากถัง 200 ลิตร ซึ่งมีหลายหน่วยงานได้ทำการส่งเสริมและฝึกอบรมมาโดยตลอด รวมถึงการวิจัยในการนำมาผลิตถ่านแท่ง แต่ปัญหาโดยแท้จริงแล้วเตาที่ผลิตถ่านจากถัง 200 ลิตรที่มีอยู่นี้จะทำให้เกิดควันลอยขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น อีกทั้งยังใช้เวลาถึง 2 วันในขบวนการผลิต

                          อาจารย์สุรพลย้ำด้วยว่า แนวคิดการออกแบบสร้างและพัฒนาเตาควบคุมอุณหภูมิแบบใยแก้ว สำหรับการแปรรูปของเสียจากการเกษตร เพื่อการผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียวนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตถ่านไม้จากเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณค่าสูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถผลิตน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการผลิตถ่านมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณค่า โดยนำเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรมาสร้างงานในชนบทและเป็นการลดปัญหาเรื่องการใช้พลังงานในครัวเรือน และเป็นทางหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง ทั้งยังสามารถผลิตน้ำสมควันไม้สำหรับใช้ในชุมชนต่อไปในอนาคต

                          สำหรับจุดเด่นเตาควบคุมอุณหภูมิแบบใยแก้วนั้น จะเน้นการลดปัญหาโลกร้อนจากการเผาเศษวัสดุในท้องนาและในสวน มีประโยชน์ในการผลิตน้ำสมควันไม้จากไม้ชนิดต่างๆ ที่สามารถใช้ในวงการแพทย์ได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังมีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และใช้ระยะเวลาในการผลิตเพียง 2-3 ชั่วโมงต่อการผลิต 1 ครั้ง และจากผลการวิจัยเตาใยแก้วนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ จึงทำให้ถ่านที่ผลิตได้จึงมีคุณภาพสูง และลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียจากการผลิตในแต่ละครั้งอีกด้วย

                          นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งช่วยลดเวลาการผลิต ได้ถ่านที่มีคุณภาพสูง นอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ยังใช้ประโยชน์ดับกลิ่นอับในห้องได้และยังช่วยลดมลภาวะให้โลกอีกด้วย หากใครสนใจงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่อาจารย์สุรพล ภูมิพระบุ จากคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของผลงานโดยตรง

ที่มา :http://www.komchadluek.net/ปรับปรุงเมื่อ 5 มิถุนายน 2556

© ดูแลเว็บไซต์ โดย นางสาวกรรณภัสส สิริเกียรติ © สอบถามข้อมูลพลังงาน นางสาวมณีรัตน์ พลขุนทรัพย์
E-mail : usave@kku.ac.th
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-202-339   โทรศัพท์มือถือ 081-4711847